Composició

Dibuixar l’espai Dibuixar el nom Amb diferents parts del cos, dimensions, nivells i direccions. Primer en cercle i després per l’espai. Mirall En parelles, un realitza l’acció i l’altre és el seu mirall. Al voltant de l’eix En grup, cada parella realitza el mirall tenint com a referència un punt al mig que funciona com […]

Read more