Mosaic impro #1

Exercici 1 – Manipulació del diàbolo Posar o encaixar el diàbolo en les parts del cos. Primer d’una forma neutra i després involucrant tot el cos. A poc a poc comencem a ballar amb el diàbolo. Exercici 2 – Escultures Recerca de posicions amb el diàbolo. Exercici 3 – Combinació En grup, manipulem el diàbolo […]

Read more

Posts navigation